Greenhat

Elke perceptie schept zijn eigen waarheid

Missie

GreenHat stelt zich tot doel mensen zelfbewuster, sensitiever, authentieker te maken en een breder flexibeler perspectief te geven. GreenHat richt zich hiermee op het ontwikkelen van het volle potentieel dat in elk mens en in elke organisatie aanwezig is.

Visie

We hanteren de visie dat elk mens vanuit een uniek gezichtspunt zijn (werk)omgeving ervaart. Vaak is dit gezichtspunt statisch geworden. Werkelijke verandering ontstaat pas wanneer een persoon (of team, afdeling, organisatie) zo'n statisch gezichtspunt loslaat en met een open brede blik naar binnen en naar buiten durft te kijken.

Manier van werken

GreenHat inspireert en faciliteert individuen en bedrijven tot vooruitgang en een open ontwikkelingsgerichte blik. We maken gebruik van beproefde methodieken uit de cognitieve gedragspsychologie, bedrijfspsychologie en change-management. Altijd geënt op de specifieke situatie en behoefte van elke afzonderlijke opdrachtgever. Deze manier van werken leidt steevast tot grote ontwikkelingssprongen. Met duidelijke resultaten als gevolg:

• Verbeterde medewerkerbetrokkenheid
• Verbeterde teamprestaties
• Professioneler functionerend management
• Veranderingsbereidheid
• Lager ziekteverzuim
• Positiever werkklimaat
• Succesvolle arbeidsrelaties
• Verhoging klanttevredenheid